GSM: +420 777 882 645 | apartmancernydul@gmail.com

Informace o zpracování osobních údajů

Apartmán Černý Důl, DIČ CZ8611043265

(v návaznosti na GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

Ing. Petr Carda provozovatel Apartmánu Černý Důl („Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a dalšími právními předpisy.

V souvislosti s poskytováním našich ubytovacích služeb vyžadujeme poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:

 1. jméno a příjmení, u cizinců státní občanství, adresa místa trvalého pobytu,

 2. číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, případně číslo víza,

 3. telefonní číslo a email

Údaje 1) a 2) jsme povinni vyžadovat podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Případně u cizinců podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky ve znění pozdějších úprav, tzn. z hlediska GDPR důvod splnění právní povinnosti vztahující se na ubytovatele.

Údaj 3) – telefonní číslo a email je nezbytné pro komunikaci s klienty (komunikace ohledně příjezdu, odjezdu a další, související s ubytováním), tzn. z hlediska GDPR pro účely oprávněných zájmů poskytovatele služby. Pod tento zájem spadá i vyplnění kontaktního formuláře na www stránkách. Kde tyto údaje ukládáme pouze pro případ informovat klienta o volných termínech či změnách rezervace nebo ostatních dotazů, který klient pro tento účel vyplnil a odeslal.

Uvedené údaje budou použity jen výše uvedeným způsobem, v žádném případě pro jakékoliv marketingové nabídky apod.                                                                            

Zpracování osobních údajů

 1. Pořízení

  • Údaje může pořizovat paní Veronika Rodrová, která předává apartmán a byla náležitě proškolená. Pořízenou Smlouvu o podnájmu ihned po pořízení uzamkne a Správce si jej co nejbližší době vyzvedne a uschová u sebe.

 • Uložení

  • údaje jméno a příjmení, telefon a email jsou uloženy v databázi pro možnost komunikace s klienty a vystavování vyúčtování služeb

  • údaj o občanském průkazu nebo cestovním dokladu, adresa jsou zaznamenány a uchovávány pouze v písemné podobě se zabezpečeným uložením

 • Doba archivace

  • údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze strany obce, pro kterou jsou vybírány místní poplatky.

 

Apartmán Černý Důl

Ing. Martin Carda

Telefon: +420 777 882 645

E-mail: apartmancernydul@gmail.com

Adresa: Černý Důl 65, 543 44 Černý Důl

GPS: 50.635012N,15.708507E

Číslo účtu: 1249264022 / 3030

Poptávka termínu